BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: JoJot Samurr
Country: South Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 24 June 2016
Pages: 270
PDF File Size: 12.61 Mb
ePub File Size: 20.27 Mb
ISBN: 517-1-80403-725-4
Downloads: 87919
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mishakar

Op de procedure bij de benoeming is lid 5 van overeenkomstige toepassing; ten aanzien van de verlenging van de ambtstermijn van de opvolger geldt het bepaalde in de tweede zin van lid 4. The present Convention and the Regulations shall be deposited with the Organization, and the Secretary-General shall transmit certified true copies thereof to all Governments of States that have signed this Convention or acceded to it. Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.

Elke Verdragsluitende Partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen. Bij de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding zijn de gevolmachtigden van beide Partijen over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen en hebben zij de volgende verklaringen afgelegd:.

Deze bepaling sluit echter niet de mogelijkheid uit, in het kader van het Gemeenschappelijke Plan bereikte resultaten of verrichte onderzoekingen als bewijsmiddel aan te voeren.

Zij verplichten zich, alles na te laten wat aan het hierboven vermelde doel afbreuk doet. U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. The Secretary-General shall inform the Governments of States that have signed or acceded to this Convention of the date of its entry into force.

  BYV52 200 PDF

Rule 41 Verification of compliance a. International Bbepalingen for preventing collisions at seanAmendments by Pierre Deseck Book 1 edition published in in English and held by 1 WorldCat member library worldwide.

De Bondsrepubliek Duitsland voert vqn waterbouwkundige werkzaamheden uit tot onderhoud en verbetering van het hoofdvaarwater, het Emder Vaarwater en de Boven Eems. The Union of Soviet Socialist Republics declares that article II, paragraph 2, of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, under which certain States are precluded from becoming parties to that Convention, is of a discriminatory character, and considers that, in accordance with the principle of the sovereign equality of States, the Convention should be open to participation by all voorioming States without discrimination or restriction.

Elk der Regeringen kan daarop in zer met dit geschil een beroep doen op het in hoofdstuk 12 bedoelde Scheidsgerecht. Artikel 10 Toon relaties in LiDO. Artikel 17 Toon relaties in LiDO.

Bepallingen 45 Toon relaties in LiDO. Entry into force Article V. It is understood that the ratification of the State of Kuwait of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea and Regulations attached thereto done at London, on the 20th of October,does not in any way mean recognition of Israel by the State of Kuwait.

Bij de behartiging van de waterstaatszorg past iedere Verdragsluitende Partij haar eigen wettelijke voorschriften toe. In het Gemeenschappelijke Plan dient het resultaat van het overleg en de onderzoekingen betreffende verbetering op grote schaal van de bestaande en eventuele nieuwe vaarwateren voorkomihg de Eemsmonding tot uitdrukking te worden gebracht. Indien het om technische of economische redenen aanbeveling verdient af te wijken van de artikelen 8 tot en met 11kunnen de Regeringen der Verdragsluitende Partijen een andere regeling overeenkomen.

  EPOX 8KA PDF

Waterbouwkundige werkzaamheden Toon relaties in LiDO. E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid.

Inhoudsopgave

Zij voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Duitse havens. Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat?

II Toon wetstechnische informatie. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot [ Bij de tenuitvoerlegging van dit Verdrag zullen de Verdragsluitende Partijen niet alleen naar behoren rekening houden met de belangen van de zee- en binnenscheepvaart en van de havens, doch ook met de functie van de Eemsmonding met betrekking tot de afwatering en als vloedkom, alsmede met de belangen van de kustverdediging. Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha.

Artikel 6 Toon relaties in LiDO.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Artikel 22 Toon relaties in LiDO. De beide Verdragsluitende Partijen zullen ook bij de vraagstukken die niet uitdrukkelijk in dit Verdrag zijn geregeld, die zich in de Eemsmonding voordoen en die gemeenschappelijke belangen raken, in een geest van goede nabuurschap samenwerken.

Overige vraagstukken en herziening Toon relaties in LiDO. De overige kosten van het Scheidsgerecht worden door de Verdragsluitende Partijen ieder voor de helft gedragen. Artikel 12 Toon relaties in LiDO.

Andere deskundigen kunnen tot de zittingen van de Eemscommissie worden uitgenodigd. De Regeringen der Verdragsluitende Partijen kunnen – in het bijzonder in het geval van artikel voorkomingg – een verdeling der kosten overeenkomen die afwijkt van artikel Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.